Jak správně chodit

Technika chůze s holemi je v podstatě jednoduchá. Tělo držte zpříma, ale ne křečovitě, ramena jsou mírně před tělem a při pohybu následují pohyb paží, mírně tedy rotují kolem osy těla.

Důležitý je krok a při něm došlap na patu. Krok je při Nordic Walkingové chůzi delší a mělo by při něm docházet právě díky došlapu na patu a přirozenému pohybu chodidla až po špičky prstů a zároveň k mírnému zhoupnutí v kolenou. Čili, přední nohou došlapujte na patu přes pokrčené koleno, které pomáhá odpružit dopad a s lehkým zhoupnutím přenášíte váhu na tuto nohu. Odrážíte se prsty natažené nohy.

Krok má být přirozený a pružný. Čím rychlejší je chůze, tím je i delší krok. Současně s vykročením natáhněte dopředu protilehlou ruku s hůlkou a zapichujete ji přibližně na úrovni paty došlapující nohy. Po tom, kdy uděláte krok a posunete celé tělo dopředu, zůstává zapíchnutá hůl šikmo vzad. Pak dochází k aktivnímu odrazu rukou.

Zde je důležité příliš nezvedat ramena, nebýt v křeči a pracovat spíše uvolněně. Hůlky rovněž pomáhají, jsou-li drženy správně, při chůzi držet tělo ve správné poloze. Lokty se pohybují rovně podél trupu. Při chůzi se střídá pravá noha s levou rukou a naopak. Boky a ramena se drží v jedné rovině, příp. je horní část těla mírně předkloněna.