Formy regenerace

Formy regenerace, které urychlují zotavovací proces organismu.

  1. Pasivní regenerace – taková činnost organismu, kdy jsou následky zátěže kompenzovány přirozenou cestou dle daných zákonitostí bez vnějšího zásahu do původního stavu.
  2. Aktivní regenerace – jsou to všechny zásahy, metody a procedury cíleně směřované k urychlení procesu regenerace.
  3. Časná regenerace – je součástí každodenního života a jejím hlavním cílem je rychlá likvidace akutní únavy po skončení zátěže.
  4. Pozdní regenerace – dochází k ní například během dovolených nebo preventivních rehabilitačních pobytech. Nejedná se o pasivní odpočinek ve formě nicnedělání. Jde o aktivní činnost v „rekreační“ intenzitě.