Odpočinek a spánek

Odpočinek a spánek jsou nedílnou součástí jak duševní, tak fyzické činnosti. Podobají se duševnímu nadechování a vydechování, kdy nádech odpovídá aktivnímu učení a vstřebávání nových údajů a výdech k jejich zatřídění a integraci. Lidé jsou nejtvořivější a nejlépe jim funguje paměť, když relaxují, jsou o samotě a v klidu.Jinak řečeno, abychom mohli efektivně fungovat, potřebujeme i spánek a odpočinek, stejně tak jako pravidelný pohyb a činnost.

Spánek je jedna z nejhlubších forem odpočinku, je to doba, kdy mozek zpracovává denní zkušenosti a kdy také řeší svoje problémy, většinou formou snů. Má- li člověk dobře trénované a vyživované tělo, je spánek hluboký a regenerační.